Категории

за втори цвят и рекламни надписи

за втори цвят и рекламни надписи
Народееее, поинтересувай се от закона, че ми омръзна от спорещи незапознати и от своеволничещи куки. Ае малко да се информират, а?
Как па само мене НЕ ме закачат за надписи и т.н.?

Рекламната графика върху автомобили не подлежи на регистрация! 

Следвайки Европейските практики, МВР въвежда нормативни промени в полза на бизнеса. 
Промените касаят регистрацията на леки и лекотоварни автомобили с рекламна графика. 

Рекламната графика върху превозни средства е един от най-евтините, лесно достъпни и ефикасни начини за достигане до голяма аудитория. За малкия и среден бизнес използването на такъв вид собствен рекламоносител определено е възможност, създаваща конкурентно предимство. 
Поради тежката и неясна регистрационна процедура за автомобили с рекламни графики много фирми бяха лимитирани в използването на тази атрактивна медия. 

Считано от първи януари тази година (2010г), Пътна Полиция въведе промени в Наредба I-45/2000 г. , касаещи процедурата по регистрация на МПС, и по-точно на автомобили с рекламни надписи, табели и емблеми. 

До този момент поставянето на рекламна графика върху леки и лекотоварни автомобили се отразяваше в регистрационната им документация. Процедурата изискваше ред документи, включително снимки, одобрения и регистрации на търговските марки от Патентното Ведомство. При поставяне на графики върху вече регистриран автомобил беше необходима смяна на регистрационния му талон. 

С въведените изменения в наредбата отпадна изискването да се отразява в регистрационния талон наличието на табели и емблеми. Така, гореописаната сложна процедура е съкратена до минимум като единствено не се допускат за регистрация или биват спирани от движение автомобили с графики, чието съдържание е в противоречие със съществуващите нормативни актове. Има се впредвид цензура валидна за всички останали медии, случаи, когато съдържанието на графиките може да се тълкува, като обидно, порнографско или с елементи на етническа, сексуална или друг вид дискриминация. 

С влезлите в сила промени на Наредба I-45/2000 г., за да брандирате фирмените си автомобили не е необходимо да се минава през тежки административни процедури касаещи промяна в регистрационната им документация. Това безспорно ще спести време и средства, както на бизнеса, така и на служителите на Пътна Полиция. Нововъведението е изцяло в съответствие с Европейските практики и може да бъде единствено от полза на обществото. 

Наредба I-45/2000 г : 

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Структурните звена "Пътна 
полиция" допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в 
противоречие с действащите нормативни актове. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски 
марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език. 
(3) Забранява се изписването или залепването на надписи и емблеми върху стъклата и фаровете на МПС с изключение 
на разрешените с нормативни актове. 
(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

 

В момента няма въведени продукти в тази категория. моля, свържете се с нас на телефон 0878 888 188 за повече информация.
Zaggituning center © 2021